Bo in t VTC News

10 i tham d Gii Futsal HD Bank Cp quc gia 2019

(VTC News) - Sng 17/11, L cng b Gii Futsal HD Bank Cp quc gia 2019 din ra tiNh thi u th thao Qun khu 4, TP Vinh, Ngh An.

Gii Futsal HD Bank Cp quc gia 2019 do Lin on Bng Vit Nam (VFF) v i Ting ni Vit Nam (VOV) phi hp t chc. Gii u din ra t ngy 18-30/11/2019, ti Nh thi u Qun khu 4, thnh ph Vinh (Ngh An).

Gii nm nay c 10 CLB/i bng tham d, c chia lm 2 giai on.

Giai on 1 (vng loi) gm 5 i l Cao Bng, Sanna Khnh Ha, Qung Nam, Tn Hip Hng, Thi Sn Bc s thi u vng trn 1 lt tnh im, 3 i t th hng 1,2,3 s tham d giai on 2.

Giai on 2 ca gii gm 8 i, trong c 5 i c th hng t 1 n 5 ca gii Futsall HD Bank V ch quc gia 2019 l Thi Sn Nam, Sahako, Savinest Sannatech Khnh Ha, Kadichain Saigon FC, Nng v 3 i vt qua vng loi.

10 doi tham du Giai Futsal HD Bank Cup quoc gia 2019 hinh anh 1

Quang cnh bui l cng b GiiFutsal HDBank Cp quc gia 2019

Th thc thi u giai on 2 l 8 i s bc thm chia thnh 4 cp thi u, cc i thng s thi u bn kt, chung kt xp hng t 1 n 4, cc i thua s thi u xp hng t 5 n 8.

Cc i s thi u theo th thc loi trc tip mt trn, nu sau hai hip thi u chnh thc c t s ha th s thi lun lu 6m xc nh i thng. i v ch s nhn cp, huy chng v phn thng tr gi 200 triu ng. Ngoi gii nh, bagii cn c cc gii thng nh Gii phong cch, Cu th xut sc nht gii, Cu th ghi nhiu bn thng nht gii, Th mn xut sc nht gii

Gii Futsal HD Bank Cp quc gia 2019 s bt u khi tranh vo lc 14h30 ngy 18/11/2019. L khai mc s tin hnh lc 17h ngy 18/11/2019.

ng Nguyn Th K, Tng Gim c i ting ni Vit Nam cho bit, y l ln th 3 VOV ng hnh cng VFF t chc Gii Futsal Cp quc gia,th hin nng lc, nhit tnh v uy tn ca 2 n v trong cng tc t chc gii v ch Futsal ni ring v cc gii thi u th thao chuyn nghip ni chung.

c bit, gii u ln u tin t chc ti Ngh An, mnh t giu truyn thng lch s v phong tro th thao cung nhit, qua cng gp phn thc y pht trin b mn Futsal n mi min ca t nc.

Futsal HDBank VQG 2018: Nght th cuc ua v ch

Futsal HDBank VQG 2018: Nght th cuc ua v ch

Sau vng 17, c 3 i Thi Sn Nam, Hi Phng Nam.i hc Gia nh v Sanatech Sanest Khnh Ha u cn nguyn c hi v ch.
Futsal HD Bank v ch ng Nam  2019: Tuyn Vit Nam nh bi Australia, ng u bng t thn

Futsal HD Bank v ch ng Nam 2019: Tuyn Vit Nam nh bi Australia, ng u bng t thn

Tuyn Vit Nam ginh chin thng trc Australia trong trn ra qun ti gii Futsal HDBank v ch ng Nam 2019.
TRN LC
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU