Bo in t VTC News

Anh hng Nikolai Kuznetsov - Tnh bo vin to bo nht Lin X

Tr kh c 11 nhn vt cm cn ca c Quc x, Kuznetsov tr thnh chin s tnh bo i ngoi u tin c tng danh hiu Anh hng Lin X.

Ma ng nm 1942, trung y Paul Siebert c a v tri t binh c Krasnogorsk gn Matxcva. Ch sau mt vi tun, chng trai khong 20 tui ha nhp vi cc t binh khc v thm ch tr thnh ngi chin thng trong cuc thi ngm th c. Siebert nhn ra cc t binh c khng my may bit ngi vn c th Goethe v Schiller cho h nghe khng ai khc l Nikolai Kuznetsov - chin s tnh bo Lin X.

Anh hung Nikolai Kuznetsov - Tinh bao vien tao bao nhat Lien Xo hinh anh 1

Nikolai Kuznetsov trc khi c tung vo hu phng ch. (nh: viktorshestakov.livejournal.com)

Ti nng ngn ng ca Kuznetsov c pht hin kh sm nh c gio u tin l b Nina Avtokratova. Anh ni rt nhiu bng ting c vi mt dc s a phng gc o v mt nhn vin lm nghip - cu t nhn ca qun i c. V sau, gia nh chuyn n Sverdlovsk v Nikolai Kuznetsov c vic lm ti mt phng thit k ca nh my Uralmash - ni c cc chuyn gia t cc vng khc nhau ca c lm vic. Vi nhng ngi mi quen, anh tip tc trau di ting c. n cui thp nin 1930, Kuznetsov ni thnh tho ting Esperanto, Komi-Permyak, Ukraine v Ba Lan.

C lc, am m ngoi ng bin anh thnh nn nhn mt tr a c . Cc l n t gic Kuznetsov gi n c quan an ninh ngy mt nhiu. Anh b nghi ng v thm ch mt vi tun b tm gi trong nh t Sverdlovsk ca B Ni v. D vy, ngi ta lu n nng khiu ca anh v ngh hp tc. T thi im , Kuznetsov hot ng di mt danh Colonist v ch o vic pht trin mng li ip vin ngi nc ngoi. L lch c nhn ca Nikolai Kuznetsov khng cho php anh c lm vic ti vn phng B Ni v. Tuy nhin, nng khiu ngn ng ca anh rt c gi, Kuznetsov c i x nh mt c v cao cp.

Anh c cp h chiu mang tn Rudolf Wilhelmovich Schmidt. Bn thn Nicholai ngh cho mnh mt l lch chun - lm cng vic ca mt k s th nghim ti nh my sn xut my bay. Theo sng kin ca mnh, Kuznetsov c c ng phc ca mt thng y Khng qun Hng qun. Cc gin ip c t ra rt quan tm chiu m Kuznetsov, nhng sau , chnh h tr thnh i tng b anh tuyn dng, v tr v Berlin vi t cch l c v ca B Ni v, chuyn thng tin c gi tr cho Matxcva.

Matxcva, Kuznetsov tr nn ng tin cy vi ty vin hi qun c - Norbert Wilhelm von Baumbach - ngi rt tch cc trong cc hot ng tnh bo. Thng qua h tr ca Kuznetsov, cc nhn vin phn gin lt vo cn h ngi c, m kt v ly cc ti liu . Ton b mng li ip bo, ip vin c b l. Kuznetsov cng c ty vin qun s c Matxcva Ernst Kestring sn n nh , gip cc lc lng an ninh nghe trm cn h ca nh ngoi giao. Khi cuc Chin tranh V quc V i n ra, Kuznetsov xung phong ra mt trn, nhng cp trn c k hoch khc cho c v ny.

Thng 8/1941, theo lnh ca Hitler, c ch Reich Commissariat (Reichskommissar C i din ton quyn ca chnh quyn Trung ng c - ND) c thit lp ti cc vng lnh th b chim ng ca Ukraine. gim st vic xut khu thc phm v cc vt c gi tr, cng nh tn st dn chng, Hitler ch thn b nhim Eric Koch - mt ngi bn ca Fhrer vo v tr . Cc c quan chnh ca cc lc lng chim ng ca Ukraine c t ti thnh ph Rivne.

Vo thi im , Lin X b tn tht nng n. Ch ring theo lnh ca Koch, hn bn triu cng dn Lin X b st hi. Cn mt hnh ng mnh m tr th. Vic bt i din c n ca Hitler phi n ti c th to ra s phn chn cn thit trong dn chng X vit. tin hnh cc hot ng tnh bo ti vng Rivne, mt nhm c nhim ca B Ni v do Tng Sudoplatov ch huy c thnh lp. Nikolai Kuznetsov - ngi khng c trnh hc vn cao hay cp bc qun s, c chn vo nhm. Anh c chun b cho mt mc ch c bit - kh Koch.

Trc khi chin tranh bt u, tnh bo vin Kuznetsov c k nng vo vai mt ngi c, nhng khng phi l s quan c - l mt ng cp c bit vi cc c ch, hnh ng v cch hnh x ring. Tt c mi th t ngoi hnh n dng i c th ngay lp tc tit l chn tng. Chnh v vo vai mt s quan c Quc x, ma ng 1942, Kuznetsov c gi n mt tri t binh chin tranh gn Krasnogorsk - ni anh tch cc hp th tm l v c ch ca mt chin binh c thc th.

Trong bi cnh mi, Kuznetsov vo vai mt s quan c - Trung y Paul Wilhelm Siebert - ngi m anh c ngoi hnh tng ng. Siebert tht cht gn Matxcva, nhng ci cht ca vin s quan khng c ngi c ghi li mt cch cn thn. Di v bc l mt nhn vin bn g, Kuznetsov c gi n Rivne gii quyt cc vn cng vic. Anh ta c th giao tip chuyn nghip v ch lm nghip, v l chuyn mn dn s ca Kuznetsov.

Matxcva, mt b qun phc qun i c c may cho anh, v vo ma h nm 1942, Kuznetsov ti Rivne, trong khu vc ca lc lng du kch c nhim di s ch huy ca i t Dmitry Medvedev. Kuznetsov-Siebert chim c s tin cy trong gii chc cao nht Rivne nhanh chng mt cch ng ngc nhin. Anh ni chuyn vi cc s quan c Quc x, cc quan chc ca chnh quyn chim ng, c c thng tin qu, chuyn chng cho du kch.

Kuznetsov v Medvedev vch ra mt k hoch chi tit cho chin dch tr kh Koch. Siebert thng bo vi chnh quyn c v nh kt hn. Ngi c anh chn l Valentina Dovger, c lm cc giy t gi xc nhn l ngi c C l con gi ca mt trong nhng du kch qun hy sinh ca Medvedev. Vi tnh hung, Valentina c thng bo s sang c lm vic, v ch c ch danh Koch mi c th cho php c li, Kuznetsov yu cu mt ngi thn cn vi Koch c c cuc gp ny. Theo k hoch, Valentina v Nikolai s cng vo vn phng ca Koch. Nhim v ca Dovger l nh lc hng s ch ca lc lng bo v, v Kuznetsov c nhim v bn cht Koch.

Anh hung Nikolai Kuznetsov - Tinh bao vien tao bao nhat Lien Xo hinh anh 2

Nikolai Kuznetsov trong b qun phc s quan c Quc x. (nh:tvzvezda.ru)

Nhng mi th khng din ra theo k hoch, Kuznetsov v Dovger c gi vo ring r. Xut hin i din vi Koch, Kuznetsov nh gi tnh hnh v nhn thy khng c thi gian bn. V s tht bi ca v thanh trng Koch, Kuznetsov ngay lp tc b nh ch hot ng v Medvedev buc ti anh l hn nht. Do khng hon thnh nhim v, anh c nguy c phi ra ta v b x bn.

Nhng ti Matxcva, tng Sudoplatov - ngi ng u Cc 4 B Ni v quyt nh khng b tnh bo vin c gi tr nh vy. Kuznetsov c tha bng v c lnh tip tc cng vic. Tuy nhin, Koch, nh linh cm thy ang b sn lng, t ngt hy b chuyn thm thnh ph. Kuznetsov c giao nhim v loi b cc tng lnh kht ting khc ca c. Anh m st ngi ng u b phn ti chnh ca Reich Commissariat, c vn b trng Hans Gel - ngi c Berlin phi n thay th Paul Dargel - cp ph ca Koch. y l mt v nguy him, bn thn vin tnh bo b thng bi mt mnh n v xut na th b qun c bt sng.

Ngi c khng c th nhm mt lm ng trc nhng g ang xy ra Rivne. ch thn k ng u Gestapo - Heinrich Muller - gi mt in mt ti Ukraine, ra lnh bt sng v a ti phm v Berlin. Abwehr C c quan tnh bo qun i c cng vo cuc iu tra. Thiu t Gettel ca Abwehr nhn c khuyn co v Siebert. Y gi anh n ni chuyn. Nhng sau cuc gp , Gettel bin mt mt cch b n, thi th y khng bao gi c tm thy.

Mc tiu tip theo ca Nikolai Kuznetsov l bt sng Max Ilgen - vin ch huy "cc tiu on pha ng" c nhim v bo v cc khu hu cn v ngn chn phong tro du kch. Ngi bit th m Ilgen tr ng Rivne c bao quanh bi mt hng ro, dy thp gai v c bo v bi ba lnh c - khng th tip cn. Nhng trong bit th c Lydia Lisovskaya - mt cu din vin ba l ngi Ba Lan cng tc vi tnh bo Lin X, ang lm qun gia.

Kuznetsova c ngi v theo nhim v ca mnh Vera Dogver a n Lisovskaya. N din vin ba l b mt cho Siebert vo nh. Vin tng c tr v nh vo bui ti, Kuznetsov v Lisovskaya ngay lp tc bt gi v b mt a y n mt bit i du kch. Tuy nhin, h khng th a hn v n ch, v ng di v nguy him. Trn ng i, Ilgen b thm vn v th tiu.

Mc tiu tip theo ca Kuznetsov l Alfred Funk - ch tch Ta n ti cao Ukraine b chim ng. Gia ban ngy, Siebert t nhp vn phng ca Funk, v trc mt th k ca hn, anh bn vo g ngi c, thu gom tt c ti liu trn bn v bin mt. Sau v m st to bo Funk, tnh hnh Rivne c trc tip Heinrich Himmler kim sot. Mt tun sau, i bit kch ca lc lng c bit Gestapo n thnh ph, vi nhim v c giao l lm c tnh bo Lin X. 80 c v c giao theo di mt s mc tiu b nghi ng, trong c Paul Siebert.

Anh hung Nikolai Kuznetsov - Tinh bao vien tao bao nhat Lien Xo hinh anh 3

i tng nim Nikolai Kuznetsov Tyumen. (nh: wikipedia.org)

Thng 1/1944, qun i Lin X pht ng chin dch gii phng Rivne-Lutsk. c vi vng chuyn cc tr s v Reich Commissariat n Lviv - ni Kuznetsov c phi n. Tn h Siebert ngy cng xut hin nhiu trong cc bo co v cng vic ca cc lc lng c bit c Quc x, v Siebert sm tr thnh nghi phm chnh. Dng nh trong tnh hung nh vy, quyt nh ng n duy nht l nm im ch thi, v Kuznetsov rt c gng.

Nhng s khng l Kuznetsov nu anh cha quyt nh mt cuc tn cng t st khc. Lviv, Kuznetsov xut hin ti s ch huy ca n v khng qun, ni anh t mnh lnh c bt v dn v vn phng ca trung t khng qun Hans Peters. , Siebert cp mt khu sng lc, bn h lnh bo v v c Peters, sau , thot qua ca s, bin mt.

Khi Hng qun tin gn n Rivne, c Quc x bt u vi v ri khi cc phng ban ca Reich Commissariat. Ngy 2/2/1944, Rivne c cc n v ca qun i Lin X thuc cnh qun Mt trn Ukraine 1 gii phng. Hn 16 thng hot ng trn lnh th Ukraine b chim ng, Nikolai Kuznetsovmt mnhtr kh 11 tng lnh v quan chc cp cao ca c Quc x. u thng 2/1944, mt mnh lnh n t Trung tm yu cu anh tr v qua chin tuyn.

Trong nhiu thng, Kuznetsov nh la thnh cng mng li tnh bo mnh nht chu u, nhng khng th vt qua s phn ca mnh. Vo ngy 9/3/1944, tui 32, ch cch chin tuyn vi km, ngi chin s tnh bo anh dng ng xung trong mt trn chm trn vi mt ton bit kch ca Qun i ni dy Ukraine.

Mc tiu chnh ca Kuznetsov - Koch - sau mt lot cc cuc tn cng nhm tr kh, vn sng st. Nm 1944-1945, y ng Ph, sau trn sang Copenhagen (an Mch). Sau tht bi ca c Quc x, y sng di ci tn Rolf Berger gn Hamburg. Ti mt trong nhng cuc t hp, nhng nn nhn ca Koch nhn ra y v bt gii n cnh st. Sau , g t b xt x ti mt ta n v lnh n t hnh, nhng bn n khng c thi hnh. Nm 1986, tui 90, y cht trong t v tui tc.

Theo sc lnh ca on ch tch X vit Ti cao ngy 5/11/1944, v lng dng m v s can m c bit trong vic thc hin cc nhim v ca b ch huy, Nikolai Kuznetsov c truy tng danh hiu cao qu - Anh hng Lin X.

Nhng mnh thy tinh sc nhn: Bit i n bn ta Lin X xinh p tiu dit 12.000 tn pht xt

Nhng mnh thy tinh sc nhn: Bit i n bn ta Lin X xinh p tiu dit 12.000 tn pht xt

L nhng n chin binh, h phi chu ng nhiu him nguy, t c nhng thnh tch khng km g n ng v sn sng hy sinh mng sng v T quc.
B mt v khu pho v tr u tin v duy nht ca Lin X

B mt v khu pho v tr u tin v duy nht ca Lin X

D rt th v v quan trng i vi lch s, L chn-1 v cc d n to bo khc vn ang b lng qun.
VOV/tvzvezda.ru
Ch :

ip vin

,

lin x

Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU