Bo in t VTC News

B n qui th git b hng lot trong rng P Lung khin ngi Mng khip s

(VTC News) - Nhng bn lng ngi Mng trong i ngn P Lung, u u cng bn tn xn xao v con th l d dn, tn cng git hi b ca dn bn.

Nhng ngy ny, i khp vng Tn Lc (Ha Bnh), sang tn B Thc (Thanh Ha), nhng bn lng ngi Mng trong i ngn P Lung, u u cng bn tn xn xao v con th l d dn, tn cng git hi b ca dn bn. Ngi bo th d l h, ngi ni l bo, ngi khng nh ch si. Tht bt ng, khi i ngn trn nhng dy vi khng xa xi lm, vn cn st li, mt loi vt hoang d, vi c p cp mng c c tru, b.

Di gm ngi nh sn l homestay ca anh H Vn Thn, nhng ngi n ng x Mng, c c i i rng ca g, sn th, gi gii ngh v rng c qun l ngt ngho, ngi ung tr, rt thuc lo sng sc, phng tm mt qua thung lng la vng, bao quanh bi nhng di ni m sng xanh thm, ni chuyn si ni v con th d.

Lng Vn nc nh x Mng ny chng thiu g th d. Ngy xa, h n tht ngi nh cm ba. Bn ngoi nh ti, cng c mt c ng b h n tht, va nm ngoi mi ci tng, bc xng c ln. Loi si trong P Lung cng d lm, tn cng tru b, n tht gia cm gia sc, quy nhiu cuc sng ngi dn. Ln rng hc cht khng t ngi. Gu th mc mt, lt da khin nhiu ngi tt nguyn bi thm lm. Nhng, chuyn y tng l qu kh ri, ai d, by gi, th d li lng hnh nh vy, git hi hng lot b, khin x Mng mt n mt ng C anh H Vn Thn trm ngm vi nhng cu chuyn th d i ngn P Lung.

Bi an quai thu giet bo hang loat trong rung Pu Luong khien nguoi Muong khiep so hinh anh 1

P Lung gm nhng dy vi chy di, vi rng xanh mt mt.

i ngn P Lung vn bin n l mt khu vc rng ln. Nhng thc ra, P Lung ch l mt khu bo tn thuc tnh Thanh Ha, m ch yu nm huyn B Thc. Ngay cnh khu bo tn P Lung, l khu bo tn thin nhin Ngc Sn - Ng Lung, nhng t ngi bit n ci tn ny, bi n nm cnh nhng dy ni P Lung hng v. V th, rng Ngc Sn C Ng Lung cng c gi lun l P Lung. Nhng di ni vi ko di vi rng xanh rn ngp ha vi vn quc gia u tin ca nc ta, l Cc Phng. Di ni ny, l ni nhiu loi th d xut hin.

ng ch homestay th mng H Vn Thn dn ti i xuyn qua nhng tha rung vng ng ca Lng Vn, n hc ni xanh ngt rng rm v bo l xm Bc, thuc x Lng Vn, ni qui th ang tn st n b ca dn.

Thung lng nh hp, nn th, la vng rc r. C trm con tru, b ang thong dong gm c.

ng bo min ni c tp qun th rng tru b trong rng. Rung nng ch c mt t ni hm ni, c chng tru b n, nn h dt vo rng su th. Vi hm, h li ct c nhau vo rng, cho tru b n mui, chng nh v mn m khng i xa. Chng c rng kim n, ti rc hc , gc cy ng. Nhiu ni, rng hoang rm qu, th tru b xa xi, n lc vo thm, thy b ngh con lc nhc, mi bit l chng cha t lc no.

Bi an quai thu giet bo hang loat trong rung Pu Luong khien nguoi Muong khiep so hinh anh 2

Anh H Vn Thn.

Th nhng, c thng nay, ngi Mng xm Bc khng dm th tru trong rng na, m dt v bn, bi qui th c c lin tc tn cng git hi, moi tim, n tht b. Ngi dn s hi, cn khng dm vo rng. Hoc c i, cng phi ng ngi, vi v kh trang b.

ang ma gt v lm nng, nn xm Bc vng hoe. C bn nh no cng ng ca, n ti mt vi v. Loanh quanh mi, th gp c ng ch trng thn H Vn Tuyn ang trn ng ra ng gt la cho v.

Ko anh vo ngi nh sn ven ng ni chuyn, hi v th l git hi b, anh Tuyn bo: Ngi Mng xm Bc n kh vi th d. Ngy xa th h n tht c ngi. Ri c hn chc nm trc, n nn ch si git hi tru b. Khu rng sau bn c n ch si 20-30 con hung d lm. Chng git hi khng bit bao nhiu tru b ca dn. Khi , sng n cn nhiu, ngi dn cm lm, c bt git dn nn chng cht sch, hoc b i ni khc. Yn bnh c thi gian, th li xut hin con th ny. Trc kia, lu lu mi c tru hoc b b git, nhng t ny b tn tht nhiu qu. Mi hn thng nay, c 6 con b ca xm b n git hi n tht, my con b thng. Cuc sng dn bn xo trn.

Bi an quai thu giet bo hang loat trong rung Pu Luong khien nguoi Muong khiep so hinh anh 3

Trng thn H Vn Tuyn.

Gia nh u tin trong xm c b b th d n tht l nh anh Bi Vn Chiu. u thng 9, nh thng l, anh Chiu vo rng thm n b nh mnh, mang theo nhm mui cho chng n. n ni th b, khng thy n b u c. Tt t chy khp cc ngc ngch, th anh thy mi ni mt con, nem np trn trong bi rm, nh mt s hi.

Ngc ln vch ni mt on, anh git mnh khi thy con b ci cha to tng nm cht trong trng thi thm khc. Phn c b n sch. Da b vai b lt ra, tht b vai b gm ht. Con th d ko ht b lng t ci l hng hoc b vai ra xi sch s.

Bi an quai thu giet bo hang loat trong rung Pu Luong khien nguoi Muong khiep so hinh anh 4

Mt con b b git, cht vi ngy. nh ngi dn cung cp.

Khi c xm Bc cn ang xn xao v th d b n git hi b nh anh Chiu, th vi hm sau, ng H Vn Bc tht thu t rng chy ra thng bo 2 con b ln nh ng b git hi. Th d cn t hng, b gy c, n ht b vai, moi sch b lng, li ci xc b trng phnh gia rng hoang.

Vi hm sau, th n lt nh ch inh Th Chiu. Gia sn nh ch cng ch c 3 con b l qu nht, th qui th git mt mt con, lt ni tng ra n sch. Ri mt tun sau, n lt nh anh H Vn T, ri tip tc n b nh anh H Vn Tun.

Bi an quai thu giet bo hang loat trong rung Pu Luong khien nguoi Muong khiep so hinh anh 5

B ca ngi dn xm Bc b th d n tht. nh ngi dn cung cp.

Nhong ci, khong mt thng tri, con th b n trong cnh rng Sui Bc pha sau xm Bc git hi, n tht 6 con b to. iu c bit, l con th ny ch git hi nhng con b to nht, bo nht, v n ch n phn b vai cng b lng, tng khong 10kg tht. N git hi b, n tht ti, ri b li xc b . Ngi dn pht hin sm, xc b cn ti th mang v n c, cn pht hin mun, tht thi ra, nh phi em chn.

Cho n lc ny, vn cha ai dm khng nh chc nch con th d dn l loi g. Ngi bo ch c h mi hung d nh vy, ngi ni ch si, ngi bo gu. Tuy nhin, mt s ngi i rng, hiu bit v th vt, th on n l mt con bo rt ln.

Hm ti n xm Bc, dn lng vn xn xao chuyn anh inh Vn Luyn gip mt con th ny vo ti hm trc. Nh cc gia nh trong xm, anh Luyn cng em ht b v lng, ri th cnh ng, ven rng. Bui ti, b con anh ra thm b di thung, th bng nghe thy ting h, h sau lng. Quay li nhn, anh lnh tot sng lng, khi thy hai nh mt rc trong bng m, v ci mu sc vn vn lp la di nh trng m.

Bi an quai thu giet bo hang loat trong rung Pu Luong khien nguoi Muong khiep so hinh anh 6

Ch b mang bu b th d cn cht, n tht. nh ngi dn cung cp.

S qu, hai b con b li b, ba chn bn cng chy v bn thng bo. Vi ci ting h h m anh Luyn nghe c, th nhng ngi c kinh nghim cho rng, con th d git hi b l con kh ci hoc lng kng. N chnh l con bo m trong ting Mng.

Bo m l loi rt hung d, cc khe, c th git b trong chp mt. N c mng vut sc lm, b hm khe cng rng nhn v trng lng ti 80kg, nn nhng ch b c th b n git trong nhy mt vi c p t hng, c b gy c.

Khc vi h, thch n tht thi, bo m li ch n tht ti, nn n git b xong, ch n no bng, ri b li con mi. Khi i, n li sn con mi khc n tht.

Theo ch dn ca ngi dn xm Bc, chng ti tm sang xm M thuc x Bc Sn, v d lun mi xn xao ngi dn bn nhn thy th d. Xm M thuc x khc, nhng li c chung dy ni v rng gi vi xm Bc. T xm Bc, i ct qua dy ni, khu rng, l n xm M. Tuy nhin, ngi dn xm M li th b khu rng khc, nhng cnh rng ngay sau bn cho xm Bc th b.

Tm mi mi thy nh anh H Vn Hu st mp rng. Nhng, anh Hu li va i lm ph h xa, vi hm na mi v. Trong nh ch c v anh, l ch Mi Th Huy.

Bi an quai thu giet bo hang loat trong rung Pu Luong khien nguoi Muong khiep so hinh anh 7

Ch Mi Th Huy ch khu rng m v chng ch chm mt th d.

Hi chuyn gp th d, ch Huy vn cn nguyn cm gic s hi. Ch bo, mi my hm trc, hai v chng i ly ci rng xm Bc, ngay sau lng nh, th chm mt con th.

Lc , khong 3 gi chiu, hai v chng ti ang cht ci rng Ngc Pn mi u ngun sui Pc, th nghe ting lot xot sau lng, ri k l ting h h. V chng ti quay li nhn, th thy con th ng bn gc cy ging mt nhn chng ti. Hong qu, hai v chng vt ci chy tut v nh. n gi, vn cn s hi C ch Huy nh li.

Theo li anh Hu, chng ch Huy, cng l ngi hiu bit v th rng, th con vt d dn to ln l con bo m. C th, rng t n, n qun nh con mo in, mi tm v bn git b ca dn n, ch xa nay, t thy bo git hi vt nui ln nh vy gy th chuc on vi con ngi.

Tr chuyn vi anh H Vn Tuyn, trng xm Bc (x Lng Vn), anh bo, ngi dn b thu ht sng, nn d th con th ny lm, nhng khng lm g c n. Tuy nhin, nhng ngy Lng Vn nghe ngng, c mt s thng tin ngi dn vn vo rng phc bn con th ny, bo v n b.

Cha th chc chn con th ang git hi b l loi g. D l gu, si, h, hay bo, th cng cng u l loi rt qu, v l nhng con th d rt him con cn st li ca rng gi. Rt mong chnh quyn a phng, c quan chc nng st sao thc a, tuyn truyn ngi dn, bo v con vt.

Phm Dng Ngc
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU