B芍o in t VTC News

B t bo h角nh v ang mang thai, chng c Nht Kim Anh n車i g足?

Bu Lc l那n ting trc nhng li t ca ch g芍i Nht Kim Anh, rng anh 芍nh v trong l迆c n din vi那n ang mang thai.

Nhng ng角y qua, Nht Kim Anh gy xn xao d lun khi t chng c ngn cn khng cho gp con trai. Ti 16/11, Kim T赤nh - ch g芍i n din vi那n cho bit Bu Lc tng 芍nh p Nht Kim Anh.

"Khi Kim Anh mang bu phi b trn l那n nh角 ch tr那n B足nh Dng trong l迆c mt mi th足 bm t赤m, ri ba m em phi dn em l那n xin li ti nh角 ch 車n Kim Anh v. Em c辰n nh khng?", ch g芍i Nht Kim Anh vit tr那n Facebook.

Trong chia s tr那n trang c芍 nhn, Kim T赤nh tit l Bu Lc tng "d赤 dao v角o c Kim Anh", " t ly hai tay t芍t li那n tc v角o mt v角 n車i em sai, em sai g足, em nh khng".

Bi to bao hanh vo dang mang thai, chong cu Nhat Kim Anh noi gi? hinh anh 1

Ch g芍i Nht Kim Anh t chi chia s th那m sau b角i ng tr那n trang c芍 nhn.

Tuy nhi那n, Kim T赤nh t chi b足nh lun v trng th芍i tr那n trang c芍 nhn ca m足nh. "Chuyn ri那ng ca Kim Anh ch em y tr li c. Mi ngi mun hi, hy li那n lc trc tip vi Kim Anh", c tr li.

Trong khi 車, ph車ng vi那n li那n h vi anh Bu Lc v nhng chia s ca ngi nh角 Nht Kim Anh tr那n mng x hi. Chng c n din vi那n khng nh: "Ti khng mun n 角o na. Ti mun y那n n lo chm con v角 l角m vic. Nhng ht Kim Anh n ngi thn ca c y a thng tin ba t, hoang ng, ti khng th chu c".

Anh ph nhn vic bo h角nh v. "Nu tht s ti v phu, liu Nht Kim Anh v角 ch c y c車 cho ti y那n khng? V角 nu 迆ng nh th, c芍c phi那n t辰a, t辰a 芍n x ri", anh n車i. Anh cho bit dp 30/4/2017, Nht Kim Anh ang quay phim Cm by Vng T角u c hai xy ra tranh ci.

Bu Lc k li: "C y than nh con v角 nh ti a b谷 Tin n thm. Ti mi Kim Anh l那n xe ca m足nh. i n na ng, gn ti im quay, c y kim chuyn, 辰i b谷 li phim trng. Ti khng ng th足 c y t芍t ti. L迆c n角y, con kh車c qu芍, ti bc n那n x xung xe 車ng ca li. Tr l ca c y m m芍y sn quay video ri".

V chuyn Kim Anh b v B足nh Dng nh角 ch g芍i khi mang thai, Bu Lc cho bit 車 l角 do n din vi那n khng h角i l辰ng v角 tr芍ch mng chng ri t b i.

Bi to bao hanh vo dang mang thai, chong cu Nhat Kim Anh noi gi? hinh anh 2

Anh Bu Lc tha nhn hai v chng tng tranh ci v角o nm 2017.

"Ch Kim T赤nh y那u cu c nh角 ti ti xin li. L迆c y, ba m ti ngh Kim Anh mang bu ch芍u 赤ch tn, s c y gin, ph芍 thai th足 rt ti nghip n那n n赤n nhn ti. Ti cng s l角m b m bun n那n nhn ht li v m足nh", anh n車i.

Anh Bu Lc tm s nhng ng角y qua anh v角 gia 足nh u mt mi v nhng li t mt chiu t n din vi那n. Anh mong c ngh n con trai, n s ph芍t trin ca con n那n im lng.

"Ti hy vng c y ngh n b谷 Tin, khng k赤ch ng ngi thn, fan tn cng ti v角 gia 足nh ti. Con ln l那n, c nhng li khng hay ca cha m s rt ti nghip", anh nhn nh v c.

Bi to bao hanh vo dang mang thai, chong cu Nhat Kim Anh noi gi? hinh anh 3

D辰ng tm trng ca Nht Kim Anh c g.

Ph車ng vi那n li那n lc vi Nht Kim Anh v chia s ca ch g芍i n ngh s c迄ng phn ng mi ca Bu Lc nhng c khng nghe m芍y. Qun l Nht Kim Anh t chi b足nh lun v cuc sng ri那ng ca ngh s.

Ti 16/11, Nht Kim Anh cp nht status tr那n trang c芍 nhn: "Ti n車i g足 m角 sai s tht. Ti im khng x芍o trn cuc sng ca con. Nhng cy mun lng m角 gi車 chng ngng. S tht ri cng s phi b角y thi". Hin, n din vi那n g b d辰ng trng th芍i n角y.

Bu Lc tng khng nh Nht Kim Anh n車i sai s tht, anh khng h ngn cn v c thm nom con trai. V角o dp l, tt, sinh nht, anh lun ch ng mi c v nh角 d tic c迄ng con. Dp Tt va qua, Nht Kim Anh cng chia s nh c車 mt Cn Th b那n gia 足nh chng c v角 con trai.

B v t khng cho gp con, chng c Nht Kim Anh l那n ting

B v t khng cho gp con, chng c Nht Kim Anh l那n ting

Bu Lc cho bit, anh khng h gy kh車 d khi Nht Kim Anh mun gp con.
Nht Kim Anh: 'Ti kh車c nc n khi con trai n車i m ng b con'

Nht Kim Anh: 'Ti kh車c nc n khi con trai n車i m ng b con'

Din vi那n "Ting s谷t trong ma" tri qua thi gian d角i bun b, c c v足 sng xa con trai v角 c ang c gng gi角nh li quyn nui con t chng c.
Loading...
B足nh lun
GNG MT THNG HIU