Cn b Trung tm bo tr x hi b t dm : B trng B L-TB&XH yu cu x l nghim

(VTC News) - B trng o Ngc Dung yu cu cc n v lin quan khn trng vo cuc xc minh, x l nghim vic cn b Trung tm bo tr x hi b t dm nhiu b gi.

Lin quan n s vic cn b Trung tm bo tr x hi TP.HCM b t dm , chiu 17/11, tr li VTC News, ng Phm Anh Thng - Trng i din Vn phng B L-TB&XH TP.HCM cho bit, ngay sau khi nm c thng tin, B trng o Ngc Dung c kin ch o, yu cu Cc tr emv bo tr x hi, Vn phng B cng S L-TB&XH TP.HCM kim tra s vic v x l tht nghim minh.

"Quan im ch o ca B th y l hnh vi khng th chp nhn c v ngh c quan iu tra vo cuc, x l tht nghim. T sng n giVn phng B lin tc phi hp vi S L-TB&XH cng cc c quan lin quan nm bt thng tin, kp thi bo co B trng c hng ch o.

Hin nay, B Trng cng trao i vi lnh o TP.HCM v ngh UBND TP.HCM ch o cc c quan lin quan khn trng lm vic", ng Thng cho bit.

Can bo Trung tam bao tro xa hoi bi to dam o: Bo truong Bo LD-TB&XH yeu cau xu ly nghiem hinh anh 1

Cn b Trung tm bo tr x hi TP.HCM b t dm nhiu b gi.

Nh VTC News a tin,nhiu b gi ti Trung tm bo tr x hi lm n t co gi n c quan chc nng v vic b ng Nguyn Tin D. -cn bTrung tm h tr x hi TP.HCMdm nhiu ln. Nhiu b sau khi b dm bt n v tm l, s hi.

Hin Cng an qun Bnh Thnh mi ng D. ln lm vicsau khi tip nhnn t co ng ny.

Cng an mi cn b Trung tm h tr x hi b t dm  lm vic

Cng an mi cn b Trung tm h tr x hi b t dm lm vic

Cng an qun Bnh Thnh mi ng Nguyn Tin D. ln lm vic, lm r n t co ng ny dm b gi.
Cn b Trung tm h tr x hi  TP.HCM b t dm

Cn b Trung tm h tr x hi TP.HCM b t dm

Nhiu b gi lm n t co mt cn b Trung tm h tr x hi TP.HCM dm .
Nht Linh
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU