Chng trai c rng trong mi 20 nm khng h hay bit

(VTC News) - Chic rng b rng trong v tai nn nm 10 tui chui vo khoang mi ca chng trai Trung Quc, nhng 20 nm sau anh mi pht hin ra.

Ngi ph n nut phi rng gi khi ung thuc

Ngi ph n nut phi rng gi khi ung thuc

Cng vi nhng vin thuc, chic rng gi cng chui tt qua ming b T. v mc li thc qun, e da s an ton ca b.
Rng ha thch ca loi c mp ln nht hnh tinh

Rng ha thch ca loi c mp ln nht hnh tinh

Hai th ln tnh c pht hin nhiu rng ha thch 2,5 triu nm tui ca qui vt bin Megalodon trong chuyn thm him vnh Mexico.
VTC14

Bnh lun

VTC NEWS TV

CHNH TR X HI

BN TIN 113

GII TR

QUC T

KINH T

GC TH GIN

TH THAO