Clip: Nh s Thiu Lm trnh din tuyt nh kungfu trn ni

Th Hai, 04/02/2019 07:59:00 +07:00

Mn trnh din kungfu tuyt ho ca cc nh s Thiu Lm trn ni Song (tnh H Nam, Trung Quc) khin ngi xem mn nhn.

Ngun: New China TV

Phong Linh