Bo in t VTC News

Clip: Tht tim t lao nh tn bn, ht bay hng cy ri lt nga

Chic SUV b mt kim sot m thng vo gc cy v xe my trn va h ri lt nga ng ph Trung Quc.

 t mt li lao nh tn bn vo ngi, i nam n thot cht trong gang tc

t mt li lao nh tn bn vo ngi, i nam n thot cht trong gang tc

on video quay cnh cp i nam n thot cht trong gang tc khi trnh chic t lao nh tn bn vo ngi.
Clip: Xe  t lao nh bay vo nh dn, ch nh phn x 'nh in xt' kp thot cht

Clip: Xe t lao nh bay vo nh dn, ch nh phn x 'nh in xt' kp thot cht

Chic xe t mt li m thng vo nh dn vi tc cao, rt may l nam thanh nin trong nh nhanh chn trnh kp.
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU