Bo in t VTC News

ngh kim ton ngn hng 0 ng v cc doanh nghip c d n thua l ngn t

i biu Quc hi ngh kim ton 3 ngn hng 0 ng xc nh thc trng ti chnh hin nay ca ba ngn hng ny.

Xem xt kim ton ba ngn hng 0 ng, m rng kim ton cc d n BOT giao thng, b sung kim ton d n ng st th H Ni, cc cc doanh nghip c d n thua l ngn t do B Cng Thng qun l

l kin ca cc v i biu Quc hi v d kin k hoch kim ton nm 2020 va c Tng th k Quc hi tng hp.

Tng kim ton t chc ti chnh - ngn hng

Trc thm k hp ny, gi bo co n Quc hi, Tng Kim ton Nh nc H c Phc cho bit, nm 2020 d kin ton ngnh tp trung kim ton 146 cuc.

De nghi kiem toan ngan hang 0 dong va cac doanh nghiep co du an thua lo ngan ty hinh anh 1

i biu Quc hi ngh kim ton 3 ngn hng 0 ng GP Bank, VNCB v Ocean Bank.

Vi lnh vc doanh nghip v cc t chc ti chnh - ngn hng s la chn cc tp on, tng cng ty nh nc c quy m ph hp kim ton bo co ti chnh, cc hot ng lin quan n qun l, s dng vn, ti sn nh nc nm 2019.

V s lng, d kin thc hin 16 cuc kim ton, gm Ngn hng Nh nc, 12 tp on, tng cng ty nh nc v 3 ngn hng thng mi.

Qua 202 phiu xin kin c i biu gi li, Tng th k cho bit a s tn thnh vi d kin ca Kim ton Nh nc. Ngoi ra, cc i biu cng ngh thm, bt mt s ni dung c th.

V kim ton ngn sch nh nc, ni dung c ngh b sung l kim ton vic thu, chi ngun kinh ph 2% tng qu lng ca c quan t chc doanh nghip a vo qu Tng Lin on Lao ng Vit Nam.

V kim ton hot ng, c kin ngh b sung kim ton Tng cc Hi quan v Tng cc Thu, xc nh hai c quan ny thc hin ht trch nhim thu ngn sch cha, c hin tng chung chi khng.

Vi d kin kim ton chuyn , c i biu ngh b sung chuyn qun l, s dng vn ngn sch Nh nc i cng tc nc ngoi i vi cc b, ngnh, a phng ang nhn b sung cn i giai on 2016 - 2019.

Kim ton qu trnh c phn ho, thoi vn, ti sn nh nc cc doanh nghip theo m hnh tng cng ty 90,91 t 2011 n nay cng l chuyn c ngh thm.

Trong hot ng xy dng v vic qun l, s dng vn u t, i biu ngh b sung kim ton d n cng trnh h tng k thut khu du lch Tam Chc (H Nam).

Nn m rng din kim ton cc d n BOT giao thng, d an ng cao tc Trung Lng - Cn Th cng l quan im ca i biu ti phiu xin kin.

Lnh vc ny, i biu cng cho rng cn kim ton hot ng xy dng v qun l, s dng vn u t d n ng st th H Ni , d n m rng ng vnh ai 3 on Mai Dch - Cu Thng Long...

Mc kim ton bo co ti chnh, cc hot ng lin quan n qun l, s dng vn, ti sn nh nc nm 2019, Tng th k cho bit, i biu ngh ch nn kim ton nhng ngn hng m vn Nh nc trn 50%, v vy ngh xem xt thc hin kim ton 3 ngn hng 0 ng xc nh thc trng ti chnh hin nay ca ba ngn hng ny.

kin khc cho rng cn kim ton cc doanh nghip ca B Cng Thng qun l thua l trc y.

Ring lnh vc doanh nghip v t chc ti chnh- ngn hng c i biu ngh tng ln 10 cuc kim ton, trong b sung ngn hng nng nghip v pht trin nng thn.

Gim kim ton doanh nghip

Nhng, cng c kin kin ngh gm kim ton doanh nghip nu khng pht hin c du hiu tham nhng, tiu cc.

C v cho rng cn cn nhc kim ton cc d n thuc cng trnh quan trng quc gia ng cao tc Bc - Nam pha ng do mi trin khai la chn nh thu hai d n s dng vn ngn schm cn cc d n thnh phn khc cha la chn nh thu.

Nm 2020 danh sch kim ton c vic qun l v s dng ngn sch ngn sch a phng huyn Ph Quc (Kin Giang), c kin ngh a ra khi danh sch, song khng nu r l do.

Cng c ngh a ra khi danh sch nhng khng nu l do l ni dung kim ton chuyn qun l v s dng vn tri phiu Chnh ph nm 2019 ti B K hoch v u t , B Ti chnh, B Giao thng vn ti, B Nng ngip v pht trin nng thn.

Mt s kin ngh khng a vo k hoch 2020 kim ton v cng tc bo v mi trng ti nh my bauxite Nhn C, thay bng n v khc l cng ty xi mng VICEM Bm Sn, do hai d n Bauxite c nhiu on kim tra, thanh tra, gim st trong thi gian gn y.

ng ln vn ti bin trt di trong thua l, nhiu ngn hng 'mc kt' nghn t ng

ng ln vn ti bin trt di trong thua l, nhiu ngn hng 'mc kt' nghn t ng

Qu III, Osco l sau thu xp x 35 t ng, nng tng l t u nm ln 146,5 t ng.
V 'nhm' mua gip 2.000 lng vng cho nguyn Tng gim c ngn hng ng

V 'nhm' mua gip 2.000 lng vng cho nguyn Tng gim c ngn hng ng

V "nhm" mua v chuyn cho nhn vin ng Trn Phng Bnh 2.000 lng vng sau khi ng Bnh chuyn hn 70 t ng vo ti khon.
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU