Bo in t VTC News
C Gi H Lan: Thng hiu sa u tin nhn huy hiu Hong gia

C Gi H Lan: Thng hiu sa u tin nhn huy hiu Hong gia

Vi lch s pht trin hn 145 nm, cung cp 30.000 tn sa mi ngy cho tr em ton cu, tp on FrieslandCampina (s hu thng hiu C Gi H Lan) mang li nhiu gi tr cho ngnh sa th gii v c trao tng huy hiu Hong gia H Lan.