Bo in t VTC News

HLV Park Hang Seo gip tuyn Vit Nam chm ct mc cha tng c trong lch s?

(VTC News) - i tuyn Vit Nam s kt thc nm 2019 vi th hng FIFA cao nht trong 21 nm qua nu nh bi Thi Lan.

Trn thng UAE lt trc gip i tuyn Vit Nam tng kh nhiu im trn bng xp hng FIFA.Thy tr HLV Park Hang Seo nh bi i th c th hng cao hn nhiu mt trn u vng loi World Cup (h s tnh im ch km World Cup, Confederations Cup v cc gii chu lc).

Tnh ton s b theo cng thc ca FIFA, s im hin ti i tuyn Vit Nam l 1260 (tng 15 bc so vi bng xp hng thng 10). Nu nh bi Thi Lan trong trn u ngy 19/11 ti, thy tr HLV Park Hang Seo s nng im xp hng FIFA ln 1270.

HLV Park Hang Seo giup tuyen Viet Nam cham cot moc chua tung co trong lich su? hinh anh 1

Tuyn Vit Nam s chm ct mc mi nu nh bi Thi Lan.

Con s ny c th gip nh ng kim v ch AFF Cup tng vi bc nu cc i bng xp trn c kt qu thi u khng tt.Trong lot trn quc t thng 11, mt s i tuyn ng trn Vit Nam v c im s thp hn 1270 nh Congo, o Sp, Kyrgyztan v Luxembourg u thua 1 trn.

Nu thun li, tuyn Vit Nam c th leo ln v tr th 91 khi FIFA cp nht bng xp hng thng 11 v "cht s" nm 2019 do thng 12 khng c lot trn quc t. Nu kt thc nm 2019 vi thnh tch nh vy, HLV Park Hang Seo s lm c iu cha tng c - th hng tng kt nm cao nht k t khi tuyn Vit Nam xut hin trn bng xp hng FIFA.

Thc t, th hng FIFA cao nht trong lch s i tuyn Vit Nam l 84 (t c vo thng 9/1998). Tuy nhin nu ch tnh th hng tng kt nm, thnh tch tt nht ca tuyn Vit Nam l hng 98 (1998 v 2003, HLV trng c hai ln l ng Alfred Riedl).

nh bi Thi Lan, tuyn Vit Nam c kh nng i tip hn 80%

nh bi Thi Lan, tuyn Vit Nam c kh nng i tip hn 80%

Trang SMM Sports ca Thi Lan cho rng i tuyn Vit Nam s tin rt gn n vng loi cui cng nu ginh chin thng trn u ngy 19/11.
HLV Park Hang Seo li tro s o, gy nhiu lon thng tin cho Thi Lan

HLV Park Hang Seo li tro s o, gy nhiu lon thng tin cho Thi Lan

HLV Park Hang Seo s lp li vic tro s o, ng thi khng ghi tn cu th ln o gy nhiu lon thng tin cho Thi Lan.
Tiu Cng
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU