HLV Park Hang Seo vng mt, U22 Vit Nam ha U22 Myanmar

(VTC News) - U22 Vit Nam ha U22 Myanmar trong trn tp cui cng trc ngy ln ng sang Philippines d SEA Games 30.

Mn so ti gia U22 Vit Nam v U22 Myanmar trn sn vn ng Trung tm bng PVF chiu nay (17/11) l trn u tp kn. Hai i u ra sn vi nhiu th nghim v kt thc trn u vi t s ha 2-2.

trn u ny, U22 Vit Nam thiu cc tr ct ang tp trung i tuyn quc gia cng HLV Park Hang Seo. Tr l Kim Han-yoon l ngi ph trch ch o chin thut.

Ngy mai U22 Vit Nam s di chuyn vo TPHCM, ch HLV Park Hang Seo v cc tr ct i tuyn quc gia nh Quang Hi, Vn Hu hi qun ri ln ng sang Philippines d SEA Games 30 vo ngy 22/11.

HLV Park Hang Seo vang mat, U22 Viet Nam hoa U22 Myanmar hinh anh 1

U22 Myanmar l i th tp cui cng ca U22 Vit Nam trc ngy ln ng sang Philippines d SEA Games 30.

HLV Park Hang Seo vang mat, U22 Viet Nam hoa U22 Myanmar hinh anh 2

Trn u tp kn gia U22 Vit Nam v U22 Myanmar c kt qu ha 2-2.

HLV Park Hang Seo vang mat, U22 Viet Nam hoa U22 Myanmar hinh anh 3

Ti SEA Games 30, U22 Vit Nam v U22 Myanmar khng nm cng bng.

HLV Park Hang Seo vang mat, U22 Viet Nam hoa U22 Myanmar hinh anh 4

HLV Park Hang Seo vang mat, U22 Viet Nam hoa U22 Myanmar hinh anh 5

HLV Nishino nm quyn ti U22 Thi Lan, quyt v ch SEA Games 2019

HLV Nishino nm quyn ti U22 Thi Lan, quyt v ch SEA Games 2019

Bng Thi Lan quyt tm phc hn u trng ng Nam , vi mc tiu v ch SEA Games 2019 di thi Akira Nishino.
on Vn Hu: U22 Vit Nam ng lng c gng, t tin v ch SEA Games

on Vn Hu: U22 Vit Nam ng lng c gng, t tin v ch SEA Games

on Vn Hu tin rng anh v ng i c th chm dt cn kht huy chng vng SEA Games ca bng Vit Nam.
Tiu Cng
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU