Hoa hu Hunh Vy b tin t迆i v角 k那u gi quy那n g車p gn 300 triu ng xy cu

(VTC News) - Hoa hu Du lch Th gii 2018 Hunh Vy v thm nh角 ti tnh ng Th芍p v角 thc hin nhng hot ng thin nguyn ngha.

Hoa hau Huynh Vy bo tien tui va keu goi quyen gop gan 300 trieu dong xay cau hinh anh 1

Hoa hu Du lch Th gii 2018 Hunh Vy va c車 chuyn i t thin ti qu那 nh角 ng Th芍p. Ngi p c車 mt t sm v角 i thm c芍c gia 足nh y.

Hoa hau Huynh Vy bo tien tui va keu goi quyen gop gan 300 trieu dong xay cau hinh anh 2

Hunh Vy cho bit, qu那 c, i sng b角 con c ci thin nhiu, tuy nhi那n vn c辰n khng 赤t kh車 khn, trong 車 芍ng ch迆 nht vn l角 vn i li do c th迄 ni y l角 v迄ng sng nc, k那nh rch chng cht, nht l角 nhng v迄ng su v迄ng xa h thng ng c辰n hn ch, gy kh車 khn cho b角 con.

Hoa hau Huynh Vy bo tien tui va keu goi quyen gop gan 300 trieu dong xay cau hinh anh 3

Hunh Vy 車ng g車p v角o qu ca a phng s tin 120 triu ng xy dng cy cu C芍i B足nh 2. Cu c xy theo 迆ng tin bng b那 tng, c車 thanh chn an to角n bo v v角 mt ng tri nha.

Hoa hau Huynh Vy bo tien tui va keu goi quyen gop gan 300 trieu dong xay cau hinh anh 4

Tr v d l kh芍nh th角nh v角 nghim thu cng tr足nh, Hunh Vy khng giu c s x迆c ng v角 vui mng.

Hoa hau Huynh Vy bo tien tui va keu goi quyen gop gan 300 trieu dong xay cau hinh anh 5

"y l角 cy cu th 2 ti bng kh nng ca m足nh, c迄ng a phng 車ng g車p xy dng cho b角 con. Vy hi vng t y, b角 con c車 th y那n tm i li vi cy cu C芍i B足nh 2 n角y. Tt nhi那n ni y vn c辰n nhiu lm nhng ho角n cnh cn ti gi迆p , v角 kh nng ca ti khng th gi迆p ht c#Nhng ti mun thng qua h角nh ng ca m足nh cng s to c s lan ta v角 c車 th那m nhiu mnh thng qun n y, c迄ng a phng chm s車c cho nhng trng hp nhiu vt v trong cuc sng" 每 Hunh Vy chia s.

Hoa hau Huynh Vy bo tien tui va keu goi quyen gop gan 300 trieu dong xay cau hinh anh 6

Trc khi xy cu, Hunh Vy cng c車 nhng hot ng xy nh角 t足nh ngha, xy mt cy cu thay th cu tm ti huyn Lp V辰.

Hoa hau Huynh Vy bo tien tui va keu goi quyen gop gan 300 trieu dong xay cau hinh anh 7

c bit, cng nhn chuyn v thm qu那 v角 d s kin kh芍nh th角nh cu, Hunh Vy gi th那m mt khon tin quy那n g車p c車 th xy cy cu tip theo. Ln n角y, c k那u gi s 車ng g車p t mt cng ty c車 tr s ti TP.HCM s tin 150 triu gi i din lnh o a phng.

Hoa hau Huynh Vy bo tien tui va keu goi quyen gop gan 300 trieu dong xay cau hinh anh 8

"Ln n角y ti vui mng khi k那u gi quy那n g車p c th那m kinh ph赤 a phng tip tc xy dng nhng cy cu mi thay th c芍c cy cu tm nguy him cho b角 con. Hi vng vi s 車ng g車p n角y, thi gian ti s li c車 th那m mt cy cu na c xy dng v角 kh芍nh th角nh" 每 ngi p n車i. Hunh Vy tng c車 xut thn ngh豕o kh車, phi i l角m thu那 c車 tin n hc. C ng quang cuc thi Hoa hu du lch th gii 2018 v角o cui th芍ng 10/2018 ti Philippines.

Hoa hu Hunh Vy: &Khng 芍nh i bt c iu g足 cho s ni ting*

Hoa hu Hunh Vy: &Khng 芍nh i bt c iu g足 cho s ni ting*

Hoa hu Du lch Th gii 2018 Hunh Vy chia s, c khng t ra 芍p lc cho bn thn phi ni ting bng mi gi芍.
Hoa hu Hunh Vy c迄ng Cng Phng h角o hng giao lu vi sinh vi那n

Hoa hu Hunh Vy c迄ng Cng Phng h角o hng giao lu vi sinh vi那n

Hoa hu Du lch th gii 2018 cng khng giu c s th赤ch th迆 khi c車 dp gp g Cng Phng.
Dung Phm
Loading...
B足nh lun
GNG MT THNG HIU