Ph芍p lut

Khi t 7 k li那n quan ng dy trm cp, ti那u th xe m芍y Ngh An

Th Sau, 06/12/2019 21:45:00 +07:00

Cng an huyn Y那n Th角nh va khi t 7 k li那n quan n trm cp, ti那u th xe trm cp xy ra v迄ng qu那 huyn Y那n Th角nh (Ngh An).

Ng角y 6/12, theo tin t C quan Cnh s芍t iu tra Cng an huyn Y那n Th角nh (Ngh An), n v va khi t v 芍n, khi t b can i vi 7 k li那n quan n ng dy trm cp xe m芍y.

C芍c i tng b khi t gm: Trn Nh (sinh nm 1988), tr迆 ti x Long Th角nh, huyn Y那n Th角nh v角 Trn Vn Lnh (sinh nm 1991), tr迆 ti x Ph迆c Sn, huyn Anh Sn (Ngh An) b khi t v ti trm cp t角i sn.

ng Quc Vit (sinh nm 1985), tr迆 ti x Tng Th角nh, Trng ng T角i (sinh nm 1982), tr迆 ti x ng Th角nh, Nguyn Cnh Bo (sinh nm 1991), tr迆 ti x Thnh Th角nh, huyn Y那n Th角nh. Nguyn 足nh To角n (sinh nm 1991) v角 H S B足nh (sinh nm 1989), tr迆 ti x Din Trung, huyn Din Chu (Ngh An) b khi t v ti ti那u th t角i sn do ngi kh芍c trm cp m角 c車; ti cha chp t角i sn trm cp.

trom-xe-may

C芍c i tng B足nh, Vit, Lnh v角 . (nh: BNA)

Thi gian gn y tr那n a b角n huyn Y那n Th角nh li那n tip xy ra c芍c v trm cp xe m芍y, trong 車 c車 nhiu xe t tin n那n ngi dn gi n tr足nh b芍o n cng an huyn Y那n Th角nh.

Ngay sau 車, lc lng trinh s芍t v角o cuc, iu tra x芍c nh Trn Nh l角 nghi can s 1 gy ra c芍c v vic tr那n. khai c迄ng vi Trn Vn Lnh (cng nhn l角m c迄ng khi min Nam) thc hin h角ng lot v trm cp t角i sn l角 c芍c xe gn m芍y t tin tr那n a b角n huyn Y那n Th角nh v角 Din Chu.

trom-cap-tai-san

Vi b vam ph芍 kh車a, c芍c i tng d d角ng trm cp nhiu xe m芍y t tin. (nh: BNA)

T角i sn trm c, bn ch迆ng b芍n cho c芍c hiu cm huyn Y那n Th角nh v角 Din Chu ly tin ti那u x角i. Ri那ng c芍c xe t tin, bn ch迆ng gom li, sau 車 vn chuyn v角o c芍c tnh ph赤a Nam ti那u th. n thi im b bt, 2 k n角y gy ra 20 v trm cp xe gn m芍y.

M rng iu tra, c quan cng an bt gi th那m 5 ngi li那n quan v h角nh vi cha chp, ti那u th t角i sn do ngi kh芍c phm ti m角 c車. Tang vt thu gi l角 15 xe gn m芍y c芍c loi, 1 b vam ph芍 kh車a, 8 in thoi di ng; tng gi芍 tr t角i sn l那n n hn 100 triu ng.

Hin, cng an huyn Y那n Th角nh (Ngh An) ang ho角n tt h s sm a c芍c i tng ra x谷t x trc ph芍p lut.

TRN LC
B谷 trai trng Gateway thit mng: L角m r nhiu chi tit 'b赤 n'

21:43 06/12/2019

C quan chc nng va l角m s芍ng t nhiu t足nh tit trong v 芍n b谷 trai 6 tui thit mng v足 b b qu那n trong t a 車n hc sinh ca Trng tiu hc Gateway.

Nhn vi那n Ngn h角ng  Chu la gn 8 t ng ri m mu trn sang Trung Quc

19:58 06/12/2019

Khi l角m nhn vi那n quan h kh芍ch h角ng c芍 nhn ca Ngn h角ng Chu, c Anh la o 4 ngi vi s tin 7,75 t ng ri b trn.

Sau 5 nm b tuy那n 芍n t h足nh, nguy那n gi芍m c ngn h角ng lnh th那m 7 nm t迄

19:18 06/12/2019

B TAND Cp cao ti 角 Nng tuy那n 芍n t h足nh v角o nm 2014, mi y, V Vit H迄ng li b TAND tnh k Lk tuy那n pht th那m 7 nm t迄.

Mo danh nhn vi那n FPT v hi thu那 t  la o

19:14 06/12/2019

Cng an huyn ak oa (Gia Lai) cnh b芍o vic xut hin k mo danh nhn vi那n FPT, s dng th on mi la tin ngi dn.

L角m cht anh rut v足 d迄ng dy x赤ch tr車i c  ngn p ph芍

19:12 06/12/2019

Say ru p ph芍 c, ng Danh b em trai d迄ng dy x赤ch tr車i c, khi ngi em mang dy x赤ch to hn n thay th足 ng khng c辰n sng.

芍nh sp ng dy ma t迆y ln ti Hi Ph辰ng

19:04 06/12/2019

Lc lng cng an va trit ph芍 th角nh cng ng dy ma t迆y ln ti Hi Ph辰ng, thu gi 44 b芍nh heroin v角 nhiu tang vt li那n quan kh芍c.

Sang Vit Nam hi v, thanh ni那n Trung Quc b mi gii la hn 100 triu ng

15:56 06/12/2019

Nhn l迆c nam thanh ni那n ngi Trung Quc i v sinh, nh車m mi gii v cho anh n角y l那n xe b trn c迄ng hn 100 triu ng ca nn nhn.

7 g車i ma t迆y 芍 in ch Trung Quc tri v角o bin Qung Tr: Khi t v 芍n

15:20 06/12/2019

Sau khi x芍c nh hp cht trong 7 g車i in ch Trung Quc tri v角o b bin l角 ma t迆y 芍, B i Bi那n ph辰ng Qung Tr khi t v 芍n h足nh s truy t足m ngun gc.

7 g車i in ch Trung Quc tri v角o b bin Qung Tr l角 ma t迆y 芍

15:03 06/12/2019

Kt qu gi芍m nh ca c quan chc nng tnh Qung Tr cho thy, hp cht cha trong 7 g車i in ch Trung Quc tri v角o b bin l角 ma t迆y 芍.

B truy ui, t那n cp xt hi cay v角o &hip s* ng ph

14:50 06/12/2019

B c芍c ※hip s§ truy ui do cp git in thoi, Tin d迄ng b足nh xt hi cay chng tr nhng vn khng tho芍t c.

Lch
thi u

Kt qu

Bng
xp hng