Lm sch sng T Lch: Mi gim, nc vn en kt

(VTC News) - Chuyn gia Nht Bn v cng nhn tho d thit b Nano-Bioreactor trn on sng T Lch, on sng th im, mi hi gim, nhng nc vn en kt.

Tho d khu th im lm sch nc sng T Lch bng cng ngh Nht Bn

Tho d khu th im lm sch nc sng T Lch bng cng ngh Nht Bn

T chc Xc tin Thng mi Mi trng Nht Bn ang tho d ton b h thng thit b lm sch nc trn sng T Lch sau nhiu thng th nghim.
Video: H Ty gim mi hi tanh nh cng ngh Nht Bn

Video: H Ty gim mi hi tanh nh cng ngh Nht Bn

Nhng bo co thng k mi cho thy mi hi tanh, cht lng nc ti h Ty v sng T Lch c ci thin rt nhiu sau khi p dng cng ngh Nht Bn.
VTC1

Bnh lun

VTC NEWS TV

CHNH TR X HI

BN TIN 113

GII TR

QUC T

KINH T

GC TH GIN

TH THAO