Lch thi u Futsal HDBank Cp Quc gia 2019

(VTC News) - Cp nht Lch thi u Futsal HDBank Cp Quc gia 2019.

Gii Futsal HDBank Cp Quc 2019 din ra t ngy 18/11 n 30/11 ti Vinh, Ngh An. Gii u chia lm hai giai on vi s tham d ca 10 i bng.

Giai on I, 5 CLB s thi u vng trn 1 lt tnh im xc nh i nht, nh v ba lt vo vng tip theo. Tm i bng tham d giai on II s bc thm chia cp u loi trc tip t T kt n Bn kt, Chung kt.

Lich thi dau Futsal HDBank Cup Quoc gia 2019 hinh anh 1

Lich thi dau Futsal HDBank Cup Quoc gia 2019 hinh anh 2

Lch thi u Giai on I

Lich thi dau Futsal HDBank Cup Quoc gia 2019 hinh anh 3

Lch thi u Giai on II

Vi dp tuyn Indonesia, Futsal Thi Lan ln th 15 v ch ng Nam

Vi dp tuyn Indonesia, Futsal Thi Lan ln th 15 v ch ng Nam

Vi dp Indonesia 5-0 trong trn chung kt AFF HDBank Futsal Championship 2019, tuyn Futsal Thi Lan ln th 15 ng quang gii u khu vc.
Ton cnh l trao gii Futsal HDBank v ch ng Nam  2019

Ton cnh l trao gii Futsal HDBank v ch ng Nam 2019

Trn chung kt Thi Lan gp Indonesia v l trao gii Futsal HDBank v ch ng Nam 2019 din ra ti 27/10 ti nh thi u Ph Th (TPHCM).
Tiu Cng
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU