Th thao Sng cng bng

Malaysia v Vit Nam: K phng ch th, ngang sc ngang ti

Th T, 12/12/2018 12:13:00 +07:00

Nhn rng ra, Malaysia v Vit Nam, hai i th ngang sc ngang ti, khng ch trong bng m cn kinh t nng nghip.

Trn sn c

Vit Nam v Malaysia u tng v ch AFF Suzuki Cup, tng nhiu ln vo n trn chung kt nhng ht mt ngi vng v cng c lc b loi ngay t vng bng. Nhng nm va qua, c 2 nn bng c nhng chnh sch pht trin bn vng mang tnh chin lc, c v kinh t, ng li chnh sch, con ngi tin b vt bc.

Malaysi vs Viet Nam chung ket (1) 26

Vit Nam gp Malaysia trn chung kt lt i AFF Cup 2018.

C hai ginh c nhng thnh cng ln ti gii U23 chu 2018 v Asiad din ra cng nm. Cho d cc i U23 v Olympic Malaysia khng vo tht su trong cc gii u va nu nh i tuyn U23 v Olympic Vit Nam, nhng h lin tc gy kh khn cho cc i mnh cc gii ni trn.

Ti AFF Cup ln ny, Malaysia s dng 8 cu th tng thi u thnh cng ti gii U23 chu hi u nm, khng nhiu nh i tuyn Vit Nam nhng so v la tui trung bnh, i tuyn Malaysia hin vo la tui l tng hn, dy dn, kinh nghim hn.

Trong khi Malaysia xy dng thnh cng li nhanh, s dng nhiu bng di theo phong cch chu u. Nn tng th lc tt cng gip cc cu th x s c du gii eo bm cu th i phng, hn ch ti a khng gian v thi gian x l bng ca i th. S l n trong phong cch chi ca h cng l im cng ng k, cng vo su, cng gp i th mnh, Malaysia cng tr nn nguy him.

Cn Vit Nam, vi nhiu c nhn xut sc c th to t bin. Cc cu th gn b vi nhau trong thi gian di nn thi u n , phi hp mt m. c bit l chi m tnh chin thut, linh hot. V l i bng m khng ai mun gp AFF Cup nm nay nh chuyn gia PJ Roberts ca bng chu tng nhn nh trn knh truyn hnh Fox Sports Asia.

Trong khun kh gii ln ny, cc cu th Vit Nam c li th tm l khi thng Malaysia vi t s 2-0 trong lt u vng bng. Nhng iu ch khin trn u thm hp dn, gay cn hn m thi.

Trn rung ng

Malaysia v Vit Nam u l nhng t nc c tim nng to ln v kinh t nng nghip. Trong khi Malaysia ng s 1 th gii v xut khu cao su, du c th Vit Nam cng dn u v xut khu tiu, iu v nhiu mt hng nng sn khc cng to c ting vang trn th trng quc t nh xut khu rau c qu vi kim ngch xut khu ln n gn 3,4 t USD (nm 2017).

Screen Shot 2018-12-12 at 12.16.14 PM

Nh my Tanifood C mt trong nhng ngy my c cng ngh hin i nht ng Nam

V nh hng pht trin, Malaysia y mnh chuyn mn ha cao khi rt hng t USD thnh lp cc trung tm nghin cu, cc nh my ch bin c du v cao su, ng dng cc tin b v khoa hc k thut vo thc t sn xut H cng xy dng nhng nng trng c rng ln, khuyn khch v h tr ngi nng dn gn b vi rung vn bng vic kin thit mt bng, phn l t, xy nh cho nng trng vin, xy ng giao thng trong nng trng, xy ch, trm x, nh tr, trng hc, bu in

Trong khi Vit Nam ch trng u t, pht trin nng nghip cng ngh cao, c bit l trong ngnh rau c qu. Th tng Nguyn Xun Phc "t hng" cho ngnh nng nghip 10 nm ti phi ng vo top 15 nc pht trin nht th gii. lm c iu , Vit Nam cn phi c nhiu hn na cc nh my ch bin nng sn vi cng ngh hin i, cng vi vic ci thin quy trnh sn xut c ngun nguyn liu an ton, m bo.

in hnh nht cho xu hng ny l Lavifood. H bc u xy dng thnh cng m hnh lin kt 6 nh (Nh nng - Nh nc - Nh u t - Nh bng - Nh khoa hc - Nh phn phi) to nn mt chui gi tr t nghin cu, sn xut cy ging, nng c, phn bn, trng v ch bin xut khu cho n ti chnh. Nh vy, sn phm ca Lavifood s "sch" t khu ging cho n trng trt, thu hoch, ch bin.

Bn cnh , Lavifood cng ng hnh cng ngi nng dn to ra vng nguyn liu rng ln v u t xy dng nhng nh my ch bin c cng ngh v quy m vo loi bc nht khu vc nh nh my Tanifood vi din tch gn 15ha v s vn u t ln n 1.780 t ng ti huyn G Du, tnh Ty Ninh.

D kin, nh my Tanifood s chnh thc i vo hot ng vo cui nm 2018. Khi Tanifood s ch bin a dng cc loi tri cy, nng sn thnh nhng sn phm cht lng cao, tt cho sc khe ngi tiu dng, khng ch cho th trng xut khu m cho c th trng ni a. iu ny s gp phn tch cc trong vic ci thin i sng ngi nng dn v nng cao gi tr cho nng sn Vit.

Cng ty C phn Lavifood c thnh lp nm 2014 vi nh my u tin t ti Khu Cng nghip Ph An Thnh, huyn Bn Lc, tnh Long An. Sn phm ch lc ca Cng ty l rau c qu nhit i ng lnh nh xoi, khm, chanh dy, thanh long, khoai mn... c xut i 7 quc gia, trong c M. Nh my Tanifood do Cng ty Lavifood lm ch u t, xy dng trn khu t c din tch gn 15ha vi tng s vn u t 1.780 t ng ti huyn G Du, tnh Ty Ninh.

Tanifood vi cc dy chuyn hin i, cng sut d kin: Sn xut tri cy, rau qu ti, x l nhit c cng sut 10.000 tn/nm; sn xut ng lnh 20.000 tn/nm; sn xut sy kh, sy do, sy thng hoa 5.000 tn/nm; sn xut nc tri cy c c 6.000 tn/nm; sn xut nc p tri cy bao gm ng lon 144 triu lon/nm, ng chai PET 230 triu chai/nm, ng chai thy tinh 72 triu chai/nm, ng hp giy 144 triu hp/nm.

Phan Duy

Lch
thi u

Kt qu

Bng
xp hng