Min Bc n lin tip cc t khng kh lnh trn v trong thng 11

(VTC News) - Theo c quan kh tng, trong thng 11 ny, min Bc s cn n thm t nht 2 t khng kh lnh c cng tng i mnh tng cng.

Bc B ma rt, c ni 12  C

Bc B ma rt, c ni 12 C

Hm nay, khng kh lnh tip tc nh hng n khu vc pha Ty Bc B, sau nh hng n mt s ni Trung B gy ma rt, nhit thp nht 12 C.
Khng kh lnh trn v, Bc B chuyn ma rt

Khng kh lnh trn v, Bc B chuyn ma rt

T nay n sng 14/11, cc tnh Bc B c ma, ma ro v c ni c dng; Bc B v Thanh ho t m nay tri tr rt, nhit thp nht c ni di 15 C.
VTC14

Bnh lun

VTC NEWS TV

CHNH TR X HI

BN TIN 113

GII TR

QUC T

KINH T

GC TH GIN

TH THAO