Ngi Campuchia: 'Chut nng ngon hn c tht g, ln'

Th Bay, 02/06/2018 18:07:00 +07:00

Chut ng khin thc khch kinh hi li l mn rt c a chung Campuchia v thng n vi st lm t me, xoi v c chua.

>>>c thm: Kinh hong c sn tht chut lm t chut cng bo mp