Ngi ph n c 3 qu thn, ng tng mt qu

Ngi ph n Giang Ty, Trung Quc, i v sinh nhiu hn bnh thng v cm thy au tht lng vo bui sng, bc s pht hin bnh nhn ny c 3 qu thn.

Khm ph b mt c th ngi khi thiu mt 1 qu thn

Khm ph b mt c th ngi khi thiu mt 1 qu thn

Theo PGS.Mark A.W.Andrews, con ngi vn s sng khe mnh d ch cn mt qu thn nu c ch n ung v tp luyn th thao ph hp.
Ngi n ng Trung Quc c 4 qu thn

Ngi n ng Trung Quc c 4 qu thn

Nam thanh nin 28 tui tng ung ru thay nc lc phi nhp vin cp cu v nhng cn au lng eo d di, khi thm khm bc s pht hin anh c ti 4 qu thn.
Zing/Pear Video, Global Times
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU