BNG GI DCH V TRUYN THNG

BO IN T VTC NEWS.

GIY PHP CP LI S 268/GP-BTTTT NGY 11/07/2013.
Tr s chnh: Tng 12A, Ta nh 18 Tam Trinh, Hai B Trng, H Ni. in thoi: 024.3632 1588
Vn phng Min Nam: Lu 1, Ta nh s 1/1 Hong Vit, Phng 4, Qun Tn Bnh, TP HCM.
in thoi: 028.3811 1705. Hotline:0911 84 81 86. Email: vpphianam@vtc.gov.vn

Lin h hp tc

Min Bc: 043 632 1592 - 090 830 9989

Min Nam: 0283 811 1705