Sng 18/11, cc tnh min Bc n khng kh lnh

(VTC News) - Sng sm 18/11, b phn khng kh lnh s nh hng n cc tnh vng ni pha Bc Bc B, sau i xung khu vc Bc Trung B.

Theo Trung tm D bo Kh tng Thy vn quc gia,b phn khng kh lnh tip tc i xung pha Nam.

D bo khong sng sm 18/11, b phn khng kh lnh ny s nh hng n cc tnh vng ni pha Bc Bc B, sang tra v chiu s nh hng n khu vc ng Bng Bc B, sau lBc Trung B, mt s ni pha Ty Bc B v Trung Trung B.

Do nh hng ca khng kh lnh nn rnh p thp, t m 17/11 n m 18/11, cc tnh Bc B c ma, ma ro. T chiu ti v m 18/11, cc tnh t Thanh Ha n Tha Thin Hu c ma, c ni ma va, ma to v dng.

Bc B ngy 18/11 tri tr lnh, t m tri tr rt, nhit gim ch cn 16-19 C, vng ni cao t 8-9 C. Bc Trung B m18/11 tri tr rt.

T ngy 18/11, gi chuyn hng ng Bc trong t lin cp 3, vng ven bin cp 3-4. Vnh Bc B v khu vc Bc Bin ng (bao gm c vng bin qun o Hong Sa) t tra, chiu18/11gi ng Bc mnh dn ln cp 6, c lc cp 7, git cp 8; bin ng mnh.

Bc B sng v m tri rt, ngy hng nng

Bc B sng v m tri rt, ngy hng nng

D bo hm nay, cc tnh Bc B sng sm v m tri rt, tra chiu tri hng nng vi nhit tng nh so vi hm qua.
Bc B tng nhit, tri lnh v m v sng sm

Bc B tng nhit, tri lnh v m v sng sm

Hm nay, cc tnh Bc B nhit tng nh so vi ngy hm qua, ngy c nng, sng sm v m c sng m ri rc, tri lnh.
Nguyn Phng
Ch :

thi tit

,

H Ni

Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU