Tng lng 240.000 ng t 1/1/2020

(VTC News) - T 1/1/2020, ngi lao ng lm vic cc doanh nghip theo ch hp ng lao ng s c tng lng t 150.000-240.000 ng.

Th tng Chnh ph Nguyn Xun Phc va ban hnh ngh nh quy nh mc lng ti thiu vng i vingi lao nglm vic theo hp ng lao ng.

Theo , t ngy 1/1/2020, NL lm vic cc doanh nghip theo ch hp ng lao ng s c tng lng t 150.000-240.000 ng so vi nm 2019.

Tang luong 240.000 dong tu 1/1/2020 hinh anh 1

Tng lng 240.000 ng t 1/1/2020.

Trc , B Lao ng - Thng binh v X hi ang ly kin d tho Ngh nh quy nh mclng ti thiu vngi vi ngi lao ng lm vic theo hp ng lao ng. Ti d tho, B ny xut iu chnhlng ti thiu vngnm 2020 tng t 150.000 - 240.000 ng/thng.

Cng theo d tho ny, mc lng ti thiu vng l mc thp nht lm c s doanh nghip v ngi lao ng tha thun v tr lng, bo m khng thp hn mc lng ti thiu vng i vi ngi lao ng lm cng vic gin n nht.

ng thi, mc ny phi cao hn t nht 7% so vi mc lng ti thiu vng i vi ngi lao ng lm cng vic i hi qua hc ngh, o to ngh.

Ti d tho, B Lao ng - Thng binh v X hi cng nhn mnh, khi thc hin mc lng ti thiu vng, doanh nghip khng c xo b hoc ct gim cc ch tin lng khi ngi lao ng lm thm gi, lm vic vo ban m, lm vic trong iu kin lao ng nng nhc, c hi...

Cc khon ph cp, b sung khc, tr cp, tin thng do doanh nghip quy nh th thc hin theo tho thun trong hp ng lao ng, tho c lao ng tp th hoc trong quy ch ca doanh nghip.

Ngh nh c ly kin t ngy 17/7/2019 cho n ht ngy 17/9/2019.

Quan chc Quc hi: Tng lng m gi c tng th khng c  ngha g

Quan chc Quc hi: Tng lng m gi c tng th khng c ngha g

ng Bi S Li ng tnh vi n tng lng c s song khng nh Chnh ph phi iu hnh nn kinh t tng lng m gi c khng tng.
Quc hi ng  tng lng ln 1,6 triu ng/thng t 1/7/2020

Quc hi ng tng lng ln 1,6 triu ng/thng t 1/7/2020

Quc hi giao Chnh ph thc hin iu chnh mc lng c s t 1,49 triu ng/thng ln 1,6 triu ng/thng t ngy 1/7/2020.
Ngc Vy
Loading...
Bnh lun
GNG MT THNG HIU