Thy gio 74 tui 'cute lc li', to dng th tim d thng khin hc sinh pht cung

Th Bay, 24/11/2018 07:26:00 +07:00

on clip do chnh cc hc tr ca thy ghi li trong dp c lp t chc chc mng nhn Ngy Nh gio Vit Nam 20/11 va qua cng dng chia s hm hnh: "Thy lp em mi c 74 tui".

Trong on clip, thy gio gi c nhng biu cm, hnh ng to hnh "x tin" v ng yu khin hc tr phn khch lin tc h reo, t hai tay ln u to hnh tri tim, ri tay thc hin ng tc "th tim" vi hc tr, hoc tay cnh m cc d thng...

c bit, thy gio trong on clip l thy V Thng, nm nay 74 tui, hin l gio vin dy Ton ca Trng THPT Trn i Ngha (TP Bin Ha, ng Nai).

>>> c thm: Lp hc bi min ph ca ngi thy 'lm chiu'

VTC14