B芍o in t VTC News

T車c Ti那n din v芍y x gi cm, khoe v o i那u luyn vi lot hit 足nh 芍m

(VTC News) - Ngo角i T車c Ti那n, s xut hin ca Quang ng cng thu h迆t nhiu s ch迆 .

T車c Ti那n v角 Quang ng va xut hin trong s kinthu h迆t nhiu s ch迆 t kh芍n gi tr. G車p mt trong s kin, T車c Ti那n din v芍y ngn m s芍t c車 nhng khong cut-out t芍o bo gi迆p c khoe c v車c d芍ng gi cm.

C迄ng vi v o角n, n ca s gi tng kh芍n gi nhng bn hit quen thuc ca m足nh. C cng vui v giao lu vi kh芍n gi v角 li那n tc khuy ng khng kh赤, khin c芍c bn tr phn kh赤ch.

Toc Tien dien vay xe goi cam, khoe vu dao dieu luyen voi loat hit dinh dam hinh anh 1

Toc Tien dien vay xe goi cam, khoe vu dao dieu luyen voi loat hit dinh dam hinh anh 2

T車c Ti那n tr足nh din trong s kin.

Thi gian qua, T車c Ti那n nhn c nhiu s y那u mn t kh芍n gi khi m nhn vai tr辰 gi芍m kho ca chng tr足nh Si那u tr赤 tu Vit Nam. C迄ng vi c芍c gi芍m kho kh芍c, T車c Ti那n a ra nhng nhn nh v角 cho im kh車 ca th th芍ch rt cng tm ng vi那n c芍c th赤 sinh trc khi bc v角o phn thi ca m足nh.

Ngo角i ra, c cng l角 c芍i t那n c nhiu thng hiu thi trang tin tng v角 mi cng t芍c. u th芍ng 11 va ri,T車c Ti那n c車 mt ti Nht Bn g車p mt trong bui ra mt BST SS20 t mt thng hiu thi trang lu i ca Nht Bn.

B那n cnh 車, chuyn t足nh cm ca c v角 Ho角ng Touliver cng nhn c s quan tm t kh芍n gi. c xem l角 cp i p ca showbiz Vit, kh芍n gi rt mong T車c Ti那n - Ho角ng Touliver s sm b芍o tin vui cho kh芍n gi.

Toc Tien dien vay xe goi cam, khoe vu dao dieu luyen voi loat hit dinh dam hinh anh 3

Quang ng cng c車 mt trong s kin. u th芍ng 11, nam v cng gy n tng mnh m khil角 ngi gi vai tr辰 bi那n o cho MV triu lt xem ca V C芍t Tng. T nhng ca t trong ca kh迆c "C車 ngi", Quang ng dng th角nh mt b角i m迆a ng i p mt.

T車c Ti那n khoe phong c芍ch thi trang s角nh iu tr那n ng ph Nht Bn

T車c Ti那n khoe phong c芍ch thi trang s角nh iu tr那n ng ph Nht Bn

N ca s thu h迆t nhiu s ch迆 bi phong c芍ch thi trang nng ng, tr trung nhng cng rt s角nh iu.
'Si那u tr赤 tu' tp 2: Li Vn Sm, T車c Ti那n th車t tim vi c g芍i c車 nng lc ghi nh ng cp quc t

'Si那u tr赤 tu' tp 2: Li Vn Sm, T車c Ti那n th車t tim vi c g芍i c車 nng lc ghi nh ng cp quc t

Tht bi ngay t th th芍ch u ti那n nhng Mai Tng Vn c車 m角n li ngc d辰ng ngon mc.
Dung Phm
Loading...
B足nh lun
GNG MT THNG HIU