THI TIT
GI VNG
tr./lng
T GI
VT:ng
Mua :NaN
Bn :NaN
Mua :NaN
Bn :NaN
Tr tu nhn to thay con ngi chn on ung th no nhanh gp 10 ln

Tr tu nhn to thay con ngi chn on ung th no nhanh gp 10 ln

Cc chuyn gia ti M xy dng m hnh my tnh s dng tr tu nhn to (AI) c th chn on, xc nh ung th no nhanh gp 10 ln.

Tr tu nhn to ca Google pht hin ung th chun hn bc s

Tr tu nhn to ca Google pht hin ung th chun hn bc s

Nghin cu mi cho thy tr tu nhn to do Google pht trin c kh nng nhn bit ung th v tt hn nhiu bc s.

Ti sao ngi c tri thc li hay ung ru?

Ti sao ngi c tri thc li hay ung ru?

Cc nh khoa hc Nga thc hin nghin cu nhm gii thch vic nhng ngi c tri thc thng hay ung ru.

Tem xc thc in t: Gii php bo v ngi tiu dng Vit Nam

Tem xc thc in t: Gii php bo v ngi tiu dng Vit Nam

D n cng ngh chng gi v truy xut ngun gc hng ha Smartcheck c gii thiu ti chng trnh o to khi nghip VSV Angel Camp 2018 thu ht s quan tm ca nhiu doanh nghip v ngi tin dng cng ngh thng tin.

Dng s kin

Lch
thi u

Kt qu

Bng
xp hng