Bo in t VTC News

Cht lng khng kh ti H Ni v TP.HCM 3 ngy ti ra sao?

Sng 16/12, cht lng khng kh ti H Ni v TP.HCM c ci thin hn so vi nhng ngy trc .