Bo in t VTC News

Video: C gio pht ngn k th cha m n thn xin tha th

C gio o Th Hng Phng ci u xin mi ngi tha th, ng thi vit n rt khi ban i din cha m hc sinh trng Tiu hc Chu Vn An.

Sau pht biu k th cha m n thn, c gio ci u xin tha th

Sau pht biu k th cha m n thn, c gio ci u xin tha th

C gio o Th Hng Phng ci u xin mi ngi tha th, ng thi vit n rt khi ban i din cha m hc sinh trng Tiu hc Chu Vn An.
Pht biu k th cha m n thn, ngi ngho: C gio phn trn

Pht biu k th cha m n thn, ngi ngho: C gio phn trn

C gio phn trn mnh c nhng li ni khng hay do qu bc xc v cch lm vic ca ban ph huynh nhim k trc.

Bnh lun

VTC NEWS TV

CHNH TR X HI

BN TIN 113

GII TR

QUC T

KINH T

GC TH GIN

TH THAO